Bykerner og forretningsstrøg

For at kunne klare konkurrencen fra store handelsområder uden for byerne tæller stadig flere bykerner og forretningsstrøg antallet af besøgende. Det er kommuner og private ejendomsejere, der vil have præcise grundlag for beslutninger om byplanlægning, ombygninger og aktiviteter for at styrke bykernerne. Viametrics tilbyder diskret måleudstyr til udendørs brug.

Torve, parker og mødesteder

Også andre dele af det offentlige rum er genstand for besøgstælling. Viden om besøgsforandringer over døgn og år giver forbedrede beslutningsgrundlag for alt fra enkle ting som behov for belysning til gennemgribende byplansforandringer. På steder, hvor der færdes store folkemængder, kan statistikken også anvendes til at tilpasse overvågning, renovation og køreplanstilpasning af den kollektive trafik.

Anbefalede tjenester for gader og torve

ViaWeb

ViaZON