Det offentlige miljø – flere og flere anskaffer besøgstællersystemer

Uanset om virksomheden drives offentligt eller privat, har man en opgave fra sin bestiller om at tilvejebringe tjenester til besøgende. Via en pålidelig besøgsstatistik kan man påvise aktivitetens omfang og på den måde få argumenter for bevillinger eller forskellige typer udviklinger.

Inden for det offentlige miljø findes også blandt andet jernbanestationer og andre knudepunkter, som i dag skal håndtere funktionerne for både et indkøbscenter og trafikknudepunkt. Med ViaZon tilbyder vi detaljeret, overskuelig information om nøjagtigt, hvordan besøgsstrømmene ser ud, med hvor mange der bevæger sig i hvilken retning, hvor længe de bliver der, og i hvilken retning de sidenhed fortsætter.

Umiddelbart målbare effekter af byplanlægning

Bestillere såsom bykerner benytter Viametrics’ besøgsstatistik til at studere trængselsafgifters indvirkning på enkelte gader og strøg, eller hvordan et opvarmet fortov eller gågade kan omdirigere besøgsstrømmen. Kort sagt benytter man indsigterne i besøgsinformationen for at klarlægge totaløkonomien i forskellige løsninger i forbindelse med byplanlægning.

Anbefalede tjenester for offentlige miljøer

ViaWeb

ViaZON