Myymäläketjut – vertailut, parhaat käytännöt ja parempi hit rate -prosentti

Käyntitilastot ovat yksinkertainen ja selkeä tapa vertailla myymälöitä näppärästi ja vaivattomasti. Niiden avulla saat selville parhaiten menestyvät myymälät ja keskitetyistä markkinointikampanjoista eniten hyötyvät myymälät sekä tulosten muutokset ajan mittaan. Aluemittaukset paljastavat, miten asiakkaat liikkuvat myymälässä, mikä helpottaa esillepanon ja merkintöjen muutosten vaikutusten seuraamista.

Parempi konversioprosentti parantaa kannattavuutta

Tunnistamalla menestyviä myymälöitä ja analysoimalla niitä lähemmin saadaan arvokasta tietoa. Tutkimalla toimien ja pilottihankkeiden vaikutuksia kävijävirtoihin ja asiakkaiden liikkumiseen sekä tehtyihin kauppoihin löydetään uusia tapoja parantaa hit rate -prosenttia. Konversioprosentti on menestyksen avain.

Jos kävijöistä 2 prosenttia useampi tekee kaupat, voit yltää 20 prosenttia parempaan tuottoon!

Pieni laskuesimerkki:

  • 10 miljoonan euro vuositulot ja 5 prosentin katetuotto merkitsee 500 000 euro voittoa.
  • Kun konversioprosenttia saadaan nostettua 2 prosenttia eri toimilla myymälässä, saavutetaan 10,2 miljoonan euro tulot.
  • Jos tuloksesta vähennetään ylimääräisten tuotteiden ostosta aiheutuvat 100 000 euro, tulos on 500 000 + 200 000 – 100 000 = 600 000 euro.
  • Tuotto kasvaa siis peräti 20 prosenttia ja tulos paranee 100 000 euro.

Myymäläketjuille suositeltuja palveluja

ViaWeb

Private: ViaKPI

ViaZON

ViaConnect