Besøkstelling – for alt fra små butikker til store arenaer og flyplasser

Når du får tilgang til pålitelig og sammenlignbar statistikk over besøkende, gjester, innbyggere, kunder eller publikum, åpner det seg nye muligheter. Besøksstatistikken viser trender og tendenser og gir et kvalifisert beslutningsgrunnlag for alt fra daglig drift til strategiske avgjørelser. Hovedtyngden av Viametrics’ kunder er i dag butikkjeder, kjøpesentre, offentlige steder og gater og torg.

Maskinvare, installering og programvare – alt til fastpris

Besøkstellersystemene fra Viametrics omfatter alltid både maskinvare, installering og programvare. Med maskinvare mener vi sensorer samt selve kommunikasjonsenheten. Installeringen utføres alltid av erfarent personale med nødvendig kompetanse. Vi kan levere forskjellige programvareløsninger avhengig av hvordan du vil ha statistikken presentert, enten gjennom vårt egenutviklede analyseverktøy ViaWeb eller integrert i ditt eksisterende forretningssystem via ViaConnect.

Vi tilbyr alltid en fastpris der alt er inkludert. Deretter betaler du en månedlig abonnementsavgift basert på antall besøkstellere og hvilke tilleggstjenester du vil ha.

Vi teller milliarder av besøkende i 50 land

Viametrics er en av verdens fremste leverandører av besøkstellersystemer. I dag er telleutstyret vårt installert i butikker i 50 land rundt om i verden. Kundene våre er ekspansive, så det vil snart bli flere!