Bykjerner og handlestrøk

For å møte konkurransen fra store handlesentre utenfor byene teller stadig flere bykjerner og handlestrøk de besøkende. Kommuner og private eiendomseiere vil skaffe seg et mest mulig presist grunnlag for beslutninger knyttet til byplanlegging, ombygging og aktiviteter som skal styrke bykjernene. Viametrics tilbyr diskré telleutstyr til utendørs bruk.

Torg, parker og møteplasser

Også andre deler av det offentlige rom er gjenstand for besøkstelling. Kunnskap om hvordan strømmen av besøkende endrer seg gjennom døgnet og året, gir et bedre beslutningsgrunnlag for alt fra enkle saker som behov for gatelys til gjennomgripende endringer i byplanene. På steder med store folkemengder kan statistikken også brukes til å tilpasse vakthold, renhold og rutetabeller for kollektivtrafikk.

Anbefalte tjenester for gater og torg

ViaWeb

ViaZONE