Kjøpesenteret – et sammensatt miljø som krever ukompliserte løsninger

Mange tellepunkter og pålitelig statistikk som kan sammenlignes over tid, gir et bedre grunnlag for å fastsette og forhandle om husleie. Vårt tellesystem er skalerbart og trådløst. Dermed kan vi raskt og enkelt installere så mange tellepunkter du vil ha. Vi forstyrrer ikke virksomheten med unødig kabeltrekking eller boring.

La de ansatte følge strømmen av besøkende på storskjerm

ViaWeb gir deg all besøksstatistikk presentert på en ryddig og oversiktlig måte. Her kan du også gjøre alle tenkelige sammenligninger mellom tidspunkter og steder. Kompletterer du med ViaZon, får du tilgang til enda mer informasjon om kjøpesenteret. Sonemålingene viser nøyaktig hvor mange som befinner seg hvor, når de er der, hvor lenge de blir der, og hvor de går videre. Om ønskelig kan vi også koble opp kontorene deres, slik at dere hele tiden kan se besøksstrømmen på storskjermer.

I tillegg til de kommersielle mulighetene dette gir, kan det også spare dere for penger. Følg strømmen av besøkende og tilpass tjenestene deretter. Vask toalettene når det er mye trafikk, i stedet for til faste tider. La sikkerhetsavdelingen plassere vakter på steder som er spesielt utsatt på bestemte tidspunkter.

Med tilleggstjenesten ViaKPI kan du bygge videre på den nye kunnskapen og se hvordan nøkkeltall som omsetning, leie osv. utvikler seg i takt med kjøpesenteret.

Anbefalte tjenester for kjøpesentre

ViaWeb

Private: ViaKPI

ViaZONE

ViaConnect