Offentlige miljøer – stadig flere går til anskaffelse av kundetellersystemer

Uansett om en virksomhet er offentlig eller privat, har den fått i oppdrag å yte tjenester til de besøkende. Hvis man har en pålitelig besøksstatistikk, kan man dokumentere omfanget av virksomheten og dermed skaffe seg prognoser for forskjellige utviklingshypoteser.

Offentlige miljøer inkluderer også virksomheter som store jernbanestasjoner og andre kollektivknutepunkter, som i dag både fungerer som kjøpesentre og trafikknutepunkter. Gjennom ViaZon kan vi levere detaljerte og oversiktlige data om nøyaktig hvordan strømmen av besøkende ser ut, med hvor mange som beveger seg i en gitt retning, hvor lenge de blir på ett sted, og i hvilken retning de så går videre.

Umiddelbart målbare effekter av byplanlegging

Oppdragsgivere som bykjerner bruker Viametrics’ besøksstatistikk til å studere rushtidsavgiftens innvirkning på konkrete gater og strøk eller hvordan oppvarmede fortau eller gågater kan påvirke strømmen av besøkende. Kort fortalt brukes besøksdataene til å kartlegge totaløkonomien i forskjellige løsninger i forbindelse med byplanlegging.

Anbefalte tjenester for offentlige miljøer

ViaWeb

ViaZONE