Hva inngår i kundetellersystemet?

Maskinvare, installering og programvare

Kundetellersystemer fra Viametrics består alltid av maskinvare, installering og programvare. Med maskinvare mener vi sensorer som varmekamera eller telleramper og kommunikasjonsenheten. Installeringen utføres alltid av vårt eget personale, og programvaren er måten du ønsker å få statistikken levert på. Enten via vårt egenutviklede nettgrensesnitt ViaWeb eller direkte til det eksisterende forretningssystemet via ViaConnect.

En komplett pakke til en fast pris

For enkelhets skyld gir vi alltid en fast pris som omfatter alt. Mange i bransjen legger på en rekke tillegg, det gjør ikke vi. Vi bygger langsiktige kunderelasjoner. Derfor unngår vi å gi kundene våre ubehagelige overraskelser. Én pris, der alt er inkludert – det eneste du betaler i tillegg er gebyret for månedsabonnementet.

Månedsabonnement med valgfritt servicenivå

For å få besøksstatistikk fra Viametrics betaler du et månedsabonnement basert på antall tellere og hvilket servicenivå du ønsker fra vår kundeservice og support.