10/01/2013

Dan Ekström, nowy dyrektor działu rozwoju Viametrics. Czy może Pan coś o sobie powiedzieć?
Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia dużych projektów rozwojowych dotyczących oprogramowania oraz sprzętu, zdobyte m. in. podczas pracy dla Sony Ericsson i EA Games, gdzie konieczne było wprowadzenie rozwiązań globalnych o światowej jakości. Mam rozległą sieć kontaktów, dzięki czemu jestem w stanie przyciągnąć do Viametrics kompetentnych pracowników, którzy pomogą udoskonalić nasze produkty.

W jaki sposób przebiega praca w Pana dziale?
Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że ogromnie cenimy opinie naszych klientów. Każdy pracownik naszego działu dąży do tego, aby wprowadzane rozwiązania skutkowały większym zadowoleniem klientów. Dział rozwoju absolutnie nie może patrzeć ze swojej perspektywy, tylko musi dążyć do nieustannego rozwoju ścieżkami wytyczonymi przez klientów, którzy korzystają z naszego systemu.
 
Aby w pełni wykorzystać nasze możliwości i nie stracić żadnej szansy, pracujemy intensywnie, dzieląc naszą pracę na krótkie etapy, po których otrzymujemy kolejne opinie od klientów, i aby szybko zobaczyć efekt naszej pracy w postaci zmian w oprogramowaniu, które klienci mogą przetestować i ocenić. Na płaszczyźnie technicznej stosujemy podobne rozwiązania, jak inne firmy światowe, korzystając w znacznym stopniu z infrastruktury i systemu wsparcia. W obecnych czasach nie ma dobrego usprawiedliwienia, dlaczego firma nie dysponuje infrastrukturą IT dostępna przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.

Na czym będziecie się skupiać w przyszłości?
Skupiamy się na dostarczeniu klientowi lepszej dostępności do jego danych. Klient powinien mieć dostęp do danych i analiz, kiedy chce i jak chce, a ponadto w krótkim czasie. Co więcej, dane te powinny być zawsze aktualne. Chcemy również dać możliwość wykonywania dokładniejszych analiz dla tych klientów, którzy chcą je dalej wykorzystywać i badać w celu dalszego rozwoju swojej działalności.
 
I wreszcie chcemy również poprawić przyjazność systemu dla użytkownika!
Przeglądanie danych dotyczących odwiedzin powinno być równie łatwe i oczywiste, jak korzystanie z przeglądarki Google lub Facebooka. W wydaniu październikowym nasi klienci otrzymają informację o nowościach w ViaWeb 2.5. Dołożymy między innymi kilka możliwości analizowania tych samych danych z różnej perspektywy z uwzględnieniem czasu, podziału geograficznego, planów wewnętrznych budynków i zewnętrznych danych, takich jak pogoda. W tej chwili dajemy klientom narzędzie do analiz i prezentujemy coś więcej niż tylko dane. Inną nowością jest moduł ZON, w którym można mierzyć budynek strefowo, co w rzeczywistości jest trudniejsze, niż się wielu wydaje, ze względu m. in. na różnice w napływie klientów. – dodaje na koniec Dan Ekström.