Sieci handlowe – benchmarking, najlepsze praktyki i podniesienie wartości hit rate

Prosty i przejrzysty sposób prezentacji statystyk umożliwia bezproblemowe porównywanie poszczególnych sklepów. Dzięki temu można się dowiedzieć, które osiągają najlepsze rezultaty, a które odnoszą największe korzyści z centralnych kampanii marketingowych, a także zaobserwować, jak wyniki zmieniają się na przestrzeni czasu. Pomiar strefowy pozwala również zobaczyć sposób, w jaki klienci poruszają się po sklepie, co umożliwia monitorowanie zmian w ekspozycji i oznakowaniu.

Wzrost współczynnika konwersji kluczem do rentowności

Zidentyfikowanie sklepów, które odnoszą największe sukcesy, i ich szczegółowa analiza prowadzi do cennej wiedzy. Gdy wiadomo, jaki dane działania i projekty pilotażowe wpływają na frekwencję i ruch klientów oraz liczbę przypadków zamknięcia sprzedaży, pojawiają się nowe możliwości zwiększenia wartości hit rate. Współczynnik konwersji stanowi klucz do sukcesu.

Wystarczy skłonić do zakupów 2% więcej odwiedzających, aby zwiększyć zysk o 20%!

Przykładowe wyliczenie:

  • Przychód na poziomie 10 milionów rocznie i marża zysku równa 5% daje zysk równy 500 tysięcy.
  • Zwiększenie współczynnika konwersji o 2% poprzez wdrożenie różnych działań w sklepie pozwala uzyskać przychód równy 10,2 miliona.
  • Po odliczeniu 100 tysięcy na zakup dodatkowo sprzedanych towarów zysk wyniesie
    500 tysięcy + 200 tysięcy – 100 tysięcy = 600 tysięcy.
  • Oznacza to zatem zwiększenie zysku aż o 20%, czyli wynik finansowy wyższy o 100 tysięcy!

Polecane usługi dla sieci handlowych

ViaWeb

Private: ViaKPI

ViaZON

ViaConnect