Butikskedjor – benchmarking, best practice och ökad hit rate

Genom det enkla och överskådliga sättet som besöksstatistiken presenteras på så är jämförelser mellan butiker mycket smidiga att göra. Här ser du vilka butiker som presterar bäst, vilka som får störst utväxling av centrala marknadsföringskampanjer och hur resultatet ändras över tid. Genom våra zonmätningar kan du även se hur kunderna rör sig i butiken vilket öppnar för uppföljning av förändringar i exponering och skyltning.

Ökad konverteringsgrad är vägen till lönsamhet

Genom att identifiera framgångsrika butiker och analysera dem närmare finns värdefulla kunskaper att få. Genom att studera vilken effekt aktiviteter och pilotprojekt har på besöksströmmar och kundrörelser i kombination med antal avslut öppnas nya vägar att nå ökad hit rate. Konverteringsgraden är nyckeln till framgång

Får du bara 2 % fler av besökarna att handla, kan du få
20 % högre vinst!

Ett litet räkneexempel;

  • Intäkter på 10 miljoner per år och en vinstmarginal på 5 % gör en vinst på 500 tkr.
  • Öka konverteringsgraden med 2 % genom olika åtgärder i butiken och få en intäkt på
    10,2 miljoner.
  • Räknar man bort 100 tkr för inköp av de extra varorna man sålt blir resultatet 500 tkr +
    200 tkr – 100 tkr = 600 tkr.
  • Alltså en vinstökning med hela 20 % och 100 tkr extra på resultatet!

Rekommenderade tjänster för butikskedjor

ViaWeb

ViaKPI

ViaZONE

ViaConnect