Stadskärnor och affärsstråk

För att möta konkurrensen från stora handelsplatser utanför städerna räknar allt fler stadskärnor och affärsstråk sina besökare. Det är kommuner och privata fastighetsägare som vill ha exakta underlag för beslut om stadsplanering, ombyggnader och aktiviteter för att stärka stadskärnorna. Viametrics erbjuder diskret mätutrustning för utomhusbruk.

Torg, parker och samlingsplatser

Även andra delar av det offentliga rummet är föremål för besöksräkning. Kunskap om besöksförändringar över dygn och år ger förbättrade beslutsunderlag för allt från enkla saker som behov av belysning till genomgripande stadsplaneförändringar. På platser där det rör sig stora folkmängder kan statistiken även användas till att anpassa bevakning, renhållning och tidtabellsanpassning för de offentliga transportmedlen.

Rekommenderade tjänster för gator & torg

ViaWeb

ViaZONE