Köpcentrum – en komplex miljö som kräver enkelhet

Många mätpunkter och tillförlitlig, jämförbar statistik över tid ger bättre underlag för hyressättning och hyresförhandlingar. Vårt mätsystem är skalbart och trådlöst vilket också innebär att vi snabbt och enkelt kan installera så många mätpunkter som du önskar. Vi behöver inte stöka till i fastigheten med onödig kabeldragning eller håltagning.

Låt medarbetarna följa besöksflödena på storbild

ViaWeb ger dig sedan all besöksstatistik på ett mycket överskådligt sätt. Här finns alla tänkbara möjligheter till jämförelser över tid och mellan platser. Kompletterar du med ViaZon kommer du att få veta ännu fler saker om köpcentret. Zonmätningarna visar exakt hur många som befinner sig var och när, hur länge de stannar och vart de tar vägen sedan. Låt oss gärna koppla upp ert kontor så att ni ständigt har besöksflödena på storbildsskärmar.

Förutom de kommersiella möjligheterna finns pengar att spara. Följ flödena och anpassa service efter besökarna. Städa toaletterna när de används istället för efter klockslag. Låt säkerhetsavdelningen avdela vakter till platser som är särskilt utsatta vid vissa tider.

Toppa de nya insikterna med ViaKPI och se direkt hur nyckeltalen, te x omsättning, hyror osv som är så viktiga för er verksamhet utvecklas tillsammans med köpcentret.

Rekommenderade tjänster för köpcentrum

ViaWeb

ViaKPI

ViaZONE

ViaConnect