Offentlig miljö – allt fler skaffar besöksräknarsystem

Oavsett om verksamheten drivs offentligt eller privat har man ett uppdrag från sin beställare att tillhandahålla tjänster till besökare. Genom en tillförlitlig besöksstatistik kan man påvisa omfattningen av verksamheten och på så sätt få argument anslag eller utveckling av olika slag.

Inom offentlig miljö finns också verksamheter som centralstationer och andra knutpunkter som idag har att hantera både ett köpcentrums verksamhet och trafikuppdraget. Med ViaZon erbjuder vi detaljerad, överskådlig information om exakt hur besöksflödena ser ut med hur många som rör sig åt vilket håll, hur länge de stannar och i vilken riktning de sedan fortsätter.

Omedelbara mätbara effekter av stadsplanering

Uppdragsgivare som te x stadskärnor använder Viametrics besöksstatistik för att studera trängselskatters effekter på enskilda gator och stråk, hur en uppvärmd trottoar eller gågata kan styra om besöksflöden. Kort sagt använder man insikterna i besöksinformationen för att klargöra totalekonomin i olika lösningar som gäller stadsplanering.

Rekommenderade tjänster för offentlig miljö

ViaWeb

ViaZONE