Ett ökande intresse

Allt fler får upp ögonen för möjligheterna med att räkna människor.
Att få tillförlitlig, jämförbar statistik över besökare, gäster, medborgare, kunder eller publik ger bättre beslutsunderlag, bevis på framgång eller nya insikter för stadsplanering.

De flesta av våra kunder återfinns idag bland:
• Butiker
• Köpcentra
• Offentliga miljöer
• Gator och torg

Läs mer om besöksräknare »