Med besöksräkning jämför du butiker enklare

Vilka butiker presterar bäst? Varför? Vart genererar marknadsföring mest intäkter? Vilka trender kan du se?

Alla dessa frågor kan besvaras med vårt analysverktyg ViaWeb. Du jämför enkelt butiker över tid eller mot varandra, oavsett geografisk position.

Högre konvertering ökar lönsamheten

Värdefull information kan fås genom att identifiera högpresterande butiker och analysera dem närmare. Genom att studera effekten som aktiviteter, kampanjer och pilotprojekt har på antalet besökare, kombinerat med antalet slutförda köp, öppnas ytterligare vägar upp för att öka konverteringen.

Konverteringen är nyckeln till en framgångsrik verksamhet. Vår tilläggstjänst ViaWeb KPI gör det möjligt för er att analysera konverteringen och alla era andra nyckeltal.

Vi anpassar enkelt våra lösningar utifrån kundens behov och förutsättningar.

Läs mer om konvertering och ViaWeb KPI

Varför besöksräkning?

  • Ta reda på hur många besökare som blev betalande kunder
  • Följ upp kampanjer och marknadsaktiviteter
  • Jämför hur butiker presterar över tid eller mot varandra
  • Öka trafiken, konverteringen och transaktionsbeloppet

Rekommenderade tjänster för butikskedjor

ViaWeb

ViaWeb

ViaWeb KPI

ViaWeb KPI

ViaCnnect

ViaConnect