ViaWeb KPI – få djupare kunskap om hur era butiker presterar

Med ViaWeb KPI ser ni enkelt se hur era butiker presterar över tid, eller mot varandra, nationellt som globalt. Precisera var de presterar bra och förstå varför.

ViaWeb KPI

Hantera era nyckeltal tillsammans med besöksstatistiken

ViaWeb KPI gör det möjligt att hantera era nyckeltal direkt i vårt analysverktyg ViaWeb. Som återförsäljare kan du därför snabbt identifiera områden som kan bli mer lönsamma.

ViaWeb KPI hjälper er att arbeta med talen

ViaWeb KPI analyserar de strategiska nyckeltal du redan arbetar med idag och erbjuder ett flexibelt sätt att visualisera alla uppgifter. ViaWeb KPI säkerställer att alla nyckeltal i din organisation används.

Detta möjliggör en lönsam affärsstrategi.

Spara tid och pengar

Tack vare möjligheten att kunna övervaka både verksamheten och besöksräkningen i samma verktyg blir analysen både tids- och kostnadseffektiv; allt samlat i ett användarvänligt gränssnitt.
ViaWeb KPI möjliggör effektiv hantering av nyckeltal och skapar en bra och tydlig grund för strategiska beslut.

Manuell eller automatisk inmatning

ViaWeb KPI stödjer både manuell och automatisk inmatning av värden. ViaWeb KPI har färdiga kopplingar mot de största kassasystemen (Point of Sales). Vi anpassar även leveranser mot er organisations specifika önskemål. Skicka in era nyckeltal i det intervall ni önskar när som helst eller mata in värdena direkt i ViaWeb.

Förenkla ert arbete och höj kvaliteten

Med ViaWeb KPI får ni kunskap som ökar kvaliteten på er organisation och på samma gång förenklas det interna rapportarbetet.

Få en kostnadsfri demo