Butikkjeder – benchmarking, mønsterpraksis og økt hit rate

Besøksstatistikken presenteres på en lett forståelig og oversiktlig måte, slik at det blir enkelt å sammenligne butikkene. Her ser du hvilke butikker som gjør det best, hvilke som har størst utbytte av sentrale markedsføringskampanjer, og hvordan resultatene utvikler seg over tid. Med våre sonemålinger kan du også se hvordan kundene beveger seg i butikken, og eventuelt følge opp med endringer i eksponering og skilting.

Økt konverteringsrate er veien til lønnsomhet

Ved å identifisere butikker som går bra, og analysere disse nærmere er det mulig å tilegne seg verdifull kunnskap. Studerer du i tillegg hvilken effekt konkrete aktiviteter og pilotprosjekter har på besøksstrøm, kundebevegelser og antall avsluttede salg, kan du finne nye veier til økt hit rate. Konverteringsraten er nøkkelen til suksess.

Får du bare 2 % flere av de besøkende til å handle, kan du oppnå 20 % høyere overskudd!

Et regneeksempel:

  • Inntekter på 10 millioner per år og en profittmargin på 5 % utgjør et overskudd på
    500 000 kroner.
  • Klarer du å øke konverteringsraten med 2 % ved å gjennomføre forskjellige tiltak i butikken, får du en omsetning på 10,2 millioner.
  • Hvis vi trekker fra 100 000 kroner for innkjøp av de ekstra varene du har solgt, blir resultatet 500 000 + 200 000 – 100 000 = 600 000 kr.
  • Det tilsvarer en økning i overskuddet på hele 20 % og 100 000 kroner mer i sluttresultat!

Anbefalte tjenester for butikkjeder

ViaWeb

Private: ViaKPI

ViaZONE

ViaConnect