Få bedre innsikt i butikkens resultater

Med ViaWeb KPI kan du følge med på hvordan butikkene gjør det over tid eller i forhold til hverandre uansett geografisk beliggenhet. Finn ut hvor de gjør det bra og hvorfor.

ViaWeb KPI

Håndter nøkkeltall sammen med besøkstelling

Med ViaWeb KPI kan du håndtere nøkkeltall direkte i analyseverktøyet ViaWeb. Det hjelper deg som detaljhandler med raskt å finne ut hvilke områder som kan bli mer lønnsomme.

ViaWeb KPI hjelper deg med å håndtere tallene

ViaWeb KPI analyserer strategiske nøkkeltall som du allerede jobber med, og tilbyr en fleksibel måte å visualisere alle date på. ViaWeb KPI sørger for at samtlige nøkkeltall blir utnyttet i organisasjonen.

Dermed er det lagt til rette for en lønnsom forretningsstrategi.

Spar tid og penger

Muligheten for å bruke samme verktøy til å overvåke virksomhet og besøkstelling gjør analysen både tidsbesparende og kostnadseffektiv; alt i et brukervennlig grensesnitt.

ViaWeb KPI gir effektiv overvåking av nøkkeltall og skaper et godt og sikkert grunnlag for strategiske beslutninger.

Manuell eller automatisk inntasting

ViaWeb KPI støtter både manuell og automatisk inntasting av verdier, og er integrert med de beste butikksystemene. Vi kan skreddersy leveransen så den dekker organisasjonens behov. Nøkkeltall kan rapporteres med ønskede intervaller. Du kan også taste inn verdiene manuelt i ViaWeb.

Enklere arbeid og høyere kvalitet

ViaWeb KPI gir deg kunnskap som øker kvaliteten på organisasjonen. Samtidig forenkler løsningen produksjonen av interne rapporter.

Get a free demo