Håndter besøksbelegget deres i sanntid

Hva er ViaMoment?
ViaMoment er en tilleggsfunksjon i vårt nettbaserte analyseverktøy ViaWeb.
ViaMoment teller anonymt inn- og utpasseringer og viser belegget i sanntid.
Dermed har du alltid full oversikt over hvor mange besøkende som befinner seg i lokalene dine.

Muligheter – noen eksempler

Justerbare grenser for besøksantall som kan skreddersys etter kundens forutsetninger, med oppdatering i sanntid. Animert skjermvisning for kunder og personale, noe som gir nøyaktige data for eventuelle fysiske disker eller avsperringer. Systemet advarer ved hjelp av SMS- eller e-postmeldinger, med innstillbar påminnelsesfunksjon, når besøksantallet nærmer seg maksimalantallet. Med ViaMoment er det mulig å følge med på grensene for sosial avstand (Covid-19) på en tydelig og sikker måte.

Teknisk utforming

Administratorene tilpasser grensen for besølksantall på bakgrunn av lokalets størrelse, og kan opprette kodede lenker for hver inngang som er felles for ulike personalgrupper eller flere lokaler. Datahistorikken blir lagret og viser hvilke innganger som er mest trafikkert.

Presentasjonsskjermbilde

Data for besøksantall vises på et animert skjermbilde som er beregnet for å vises kontinuerlig på bildeskjermer ved inngangene. Skjermbildet viser hvor mange besøkende som befinner seg i lokalene, grenser for besøksantall samt antall inn- og utpasseringer.

ViaOccupancy

ViaOccupancy er en del av ViaMoment. ViaOccupancy viser tydelig hvordan belegget har variert i løpet av dagen. Det er dessuten mulig å se historiske data for å spore trender.

Meldingsfunksjon

En smart alarmfunksjon med brukervennlig grensesnitt gjør det enkelt å overvåke lokalenes belegg, og avgir alarm ved hjelp av SMS- eller e-postmeldinger. Du trenger altså ikke å befinne deg fysisk på stedet.

Jeg ønsker å vite mer – kontakt meg support@viametrics.com