Kjenn de besøkendes atferd

ViaWeb Zone gir innsikt i hvordan de besøkende beveger seg, hvilke passasjer og soner som er travlest og hvordan trafikken endrer seg over tid.

ViaWeb Zone

Finn ut hvordan de besøkende beveger seg

ViaWeb Zone er et effektivt verktøy for å forstå kundenes atferd. Ved å plassere besøkstellere på strategiske steder kan vi måle personer i bevegelse. Tellerne registrerer ikke bare antall passeringer, men også i hvilken retning de besøkende beveger seg og når de har passert.

Analyser passasjer, soner og etasjer

På kart over kjøpesenteret kan du se hvor mange besøkende som har gått inn i en bestemt sone samt når de gjorde det. Hvilken dør eller passasje er mest trafikkert? Hvor mange besøkende brukte trappene i stedet for rulletrappene? Hvilke etasjer er best besøkt og på hvilket tidspunkt?

Sammenlign passasjer og soner og finn ut om trafikken er høyere enn normalt.

Get a free demo