"Med ViaZon kan du se de besøkendes atferdsmønster."

ViaZone – situasjon, retning og tid – hvordan oppfører de besøkende seg, og hvorfor?

Med ViaZone tilbyr Viametrics et kraftig verktøy for deg som ønsker en dypere og mer detaljert forståelse av besøksstatistikken. Gjennom å plassere kundetellere på strategiske steder kan vi måle strømmen av mennesker. Tellerne registrerer ikke bare antall besøkende, men også i hvilken retning de går, og nøyaktig når de gikk i den aktuelle retningen.

De kan se hvor mange som kom inn i en konkret sone, og hvor lenge de ble der. Hvor gikk de etterpå? Hvilken dør eller passasje er mest brukt? Hvor mange tok trappen i stedet for rulletrappen? Hvor ble det størst trengsel i ettermiddagsrushet? Uansett om det dreier seg om et kjøpesenter, en flyplass, en større butikk eller et museum, er det mye å lære, og potensialet for å gjøre forbedringer ved hjelp av ViaZone er stort. Sonemålingene ser du enkelt i ViaWeb eller f.eks. i form av et sonekart på storskjerm på kontoret, der du kan overvåke besøksstrømmen time for time.