ViaMoment - Ha koll på beläggningen

Vi ser att det finns en ökad efterfrågan från köpcentrum, butiker och offentlig miljö som vill veta sin beläggning, d v s hur många som befinner sig i en lokal just nu.

ViaMoment gör det möjligt att i realtid veta antalet besökare i lokalen. Här finns en smart larmfunktion där man lätt adderar tröskelvärden; om lokalen är på väg att fyllas med fler människor än tillåtet skickas ett sms till önskat mobilnummer.

ViaOccupancy är en del av ViaMoment. Här visas en tydlig bild över hur antalet besökare sett ut över dagen. Här finns även möjlighet att ta fram historik för att se trender.

ViaOccupancy today visar en tydlig bild över utvecklingen över dagen samt maxantal besökare per timma.

Maila oss gärna för en demo; sales@viametrics.com