ViaMoment - Ha koll på beläggningen

Vi ser att det finns en ökad efterfrågan från köpcentrum, butiker och offentlig miljö som vill veta sin beläggning, d v s hur många som befinner sig i en lokal just nu.

ViaMoment gör det möjligt att i realtid veta antalet besökare i lokalen. Här finns en smart larmfunktion där man lätt adderar tröskelvärden; om lokalen är på väg att fyllas med fler människor än tillåtet skickas ett sms till önskat mobilnummer.

 

Vad är ViaMoment?

ViaMoment är en tilläggsfunktion i vårt webbaserade analysverktyg ViaWeb. ViaMoment räknar anonymt in- och utpasseringar och visar beläggningen i realtid. Du har därmed full kontroll på hur många besökare som befinner sig i dina lokaler.

Möjligheter – några exempel

Justerbara besökarantalsgränser som kan skräddarsys efter kundens förutsättningar, med uppdatering i realtid. Animerad skärmvisning för dina kunder och din personal, vilket ger precisa data för eventuella fysiska diskar eller avspärrningar. Systemet varnar med SMSeller e-postmeddelanden, med inställbar påminnelsefunktion, när besökarantalet närmar sig maxantalet. ViaMoment gör det möjligt att på ett tydligt och säkert sätt följa gränserna för social distans (Covid-19).

Teknisk utformning

Administratörerna anpassar besöksantalsgränserna utifrån lokalens storlek och kan skapa kodade länkar för varje entré som är gemensam för olika personalgrupper eller flera lokaler. Historiken sparas och visar vilka entréer som är mest trafikerade.

Presentationsskärm

Besöksantalet visas på en animerad skärmbild, utformad för att visas kontinuerligt på bildskärmar vid entréerna. Skärmbilden visar hur många besökare som befinner sig i lokalerna, besökarantalsgränser och antalet in- och utpasseringar.

ViaOccupancy

ViaOccupancy är en del av ViaMoment. ViaOccupancy visar tydligt hur beläggningen har varierat under dagen. Det går också att se historiska data för att spåra trender.

Meddelandefunktion

En smart larmfunktion med användarvänligt gränssnitt låter dig enkelt och bekvämt övervaka lokalernas beläggning, och larmar med SMS- eller e-postmeddelanden – du behöver alltså inte vara på plats fysiskt.

Presentationsvy

ViaMoment stödjer två olika visningslägen; publikt och internt visningsläge. Det är möjligt att lägga in olika tröskelvärden för respektive visningsläge. Sidorna visar olika mängd information beroende på valt läge.

Publik vy

Den publika sidan har en färgad cirkel som ändrar text och färg beroende på om den inställda beläggningen är under, mellan eller över de satta nivåerna. En grön cirkel representerar en beläggning som är under trång nivå, en gul cirkel över trång nivå och en röd cirkel om den aktuella beläggningen överskrider det valda maxantalet besökare. Detta läge kommer inte att visa exakta siffror för besökaren utan syftet är att ge besökarna en god överblick över hur besökstrycket är.

Intern vy

Den interna länken innehåller mer information som är avsedd att låta din personal eller säkerhetspersonal veta mer exakt hur många som befinner sig i er anläggning. En färgad cirkel visas och ställs in på samma sätt som för den publika sidan. Den interna sidan visar också det totala antalet besökare, in och utpassager samt antal passager per ingång, så att du snabbt kan se vilken ingång som ev behöver åtgärdas.


Presentationsvyn i publikt läge

Maila oss gärna för en demo: sales@viametrics.com