01/13/2010

K-rauta er ”varehuset for hele huset” og har i dag 20 varehus i Sverige. Selskapet er et heleid datterselskap av Finlands største handelskonsern, Kesko, og etablerte seg i Sverige i 1996. Viametrics fikk ganske nylig i oppdrag å utstyre samtlige av selskapets svenske varehus med kundetellersystemet Viametrics Entrance, et oppdrag som kommer til å bli gjennomført i løpet av januar/februar 2010.