12/01/2008

Gøteborgsforstaden Angered har bygget ut sitt kjøpesenter, noe som har resultert i flere innganger og behov for flere kundetellere. Viametrics har komplettert de allerede eksisterende enhetene med flere nye.