2008-12-01

Göteborgsförorten Angered har låtit bygga ut sitt köpcentrum och följden har blivit fler entréer och behov av fler besöksräknare. Viametrics ryckte ut och har kompletterat de sedan tidigare installerade enheterna med flera nya.