10/29/2009

Da motekjeden Gudrun Sjödén installerte kundetellere i butikkene sine, falt valget på favoritten Viametrics Entrance.

Etter at Viametrics Entrance ble installert i samtlige av Gudrun Sjödens’ butikker i Norden – det vil si butikkene i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo og København – har butikkene nå full oversikt over antall besøkende. Gudrun Sjödén har i mange år vært én av svensk motes mest fargerike personligheter, og hun har ingen planer om å trappe ned. For Ann Adelsson, salgssjef for butikkene, var valget av system enkelt. Dette skyldes ikke minst at hun i sin tid i Akademibokhandelen også jobbet med Viametrics.

– Det er raskt og enkelt å installere systemet, og det er lett å komme i gang. For meg er det også viktig å ha ett sted hvor jeg kan henvende meg med alle spørsmål. Det betyr at jeg raskt kan få svar og en svært god service, sier Ann Adelsson.

Ann forteller også at statistikken fra Viametrics Entrance nå skal lenkes til virksomhetens andre nøkkeltall, for å bidra til helhetsbildet av virksomheten. Også her poengteres fordelene med at det er så enkelt å koble Viametrics til det eksisterende systemet. En annen viktig funksjon som kundetelleren har, er at den fungerer som et psykologisk verktøy som gjør at selgeren jobber mer med å være til stede for kundene. Resultatene lar heller ikke vente på seg, og hver enkelt medarbeider kan slik få de svarene han eller hun trenger.

”For oss er kundetelleren det psykologiske verktøyet som får selgeren til å jobbe mer med tilstedeværelse overfor kunden.”
Ann Adelsson, salgssjef butikk, Gudrun Sjödén