2009-10-22

När modekedjan Gudrun Sjödén installerade besöksräknare i sina butiker föll valet på favoriten Viametrics Entrance.

Samtliga Gudrun Sjödéns butiker i Norden – det vill säga butiker i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Köpenhamn – har numera koll på besökarantalet, sedan Viametrics Entrance installerats överallt. Gudrun Sjödén har i många år varit en av svenskt modes färgstarkaste personligheter och det finns inga planer på att trappa ner. För Ann Adelsson, försäljningschef för butikerna, var valet av system enkelt. Inte minst eftersom hon jobbat med Viametrics redan tidigare under sin tid på Akademibokhandeln.

-Installationen av systemet är snabb och enkel och det går snabbt att komma igång. Jag uppskattar också att ha en kontaktyta för alla frågor, det ger snabba svar och en mycket god service, säger Ann Adelsson.

Ann berättar också att statistiken från Viametrics Entrance nu ska länkas in till företagets andra nyckeltal, för att bidra till helhetsbilden kring verksamheten. Även här poängteras fördelen i enkelheten att docka på Viametrics på deras befintliga system. En annan viktig funktion som besöksräknaren fyller är den att den blir ett psykologiskt verktyg som gör att säljaren jobbar mer med att vara närvarande för kunderna. Resultaten låter inte heller vänta på sig och varje medarbetare kan på så sätt få de svar han eller hon behöver.

”För oss är besöksräknaren det psykologiska verktyget för att få säljaren att jobba mer med närvaron mot kund.”
Ann Adelsson, försäljningschef butik, Gudrun Sjödén