12/01/2008

Med flere gallerier og en rekke frittstående butikker blir trafikken mellom de ulike butikkene i Vällingby Centrum både stor og interessant å kartlegge. Viametrics fikk derfor oppdraget med å komplettere innendørsanleggene og installere Viametrics Entrance Outdoor for å kunne studere kundeflyten utendørs. Siden våren 2008 har Viametrics også telt antall kunder innendørs i Vällingby Centrum, som eies av Svenska bostäder.