2008-12-01

Med flera gallerior och en rad fristående butiker blir rörelsen mellan de olika fastigheterna i Vällingby Centrum både stor och intressant att kartlägga. Viametrics fick därför förtroendet att komplettera inomhusanläggningarna och installera Viametrics Entrance Outdoor för att kunna studera flödet utomhus. Sedan våren 2008 mäter Viametrics även antalet besökare inomhus i Vällingby Centrum som ägs av Svenska bostäder.