"Se effekten av marknadsföringsinsatser direkt i ert affärssystem."

ViaConnect – full utväxling av besöksstatistiken när den integreras

Vill du ta steget och helt integrera besöksdata från Viametrics rakt in i ert affärssystem? Att ständigt ha aktuella uppgifter om kundernas beteenden, förändringar och tendenser är ett måste i en besöksorienterad verksamhet. Genom integrering med affärssystemet kan statistiken integreras med omsättning, lagerhållning, antal kvitton, antalet artiklar per köp och annat som är relevant för er verksamhet. Kunskap som både kan ge snabb bekräftelse på framgångsrika satsningar och tidiga väckarklockor om något är på väg att gå fel.

ViaConnect är en plattform med kopplingar mot olika affärssystem. Vi kan även anpassa leveransen helt efter er organisations behov och IT-avdelningens önskemål. Till många av våra kunder sänder vi över data till kundens affärssystem, medan andra föredrar att gå in på våra servrar och hämta besöksstatistiken.

Full redundans, all data är säker

Vårt system har hög tillgänglighet. Därför kan du alltid vara säker på att få din besöksstatistik. Med hjälp av ViaConnect sker integrationen genom beprövad teknik på backend istället för vid varje mätpunkt i det lokala nätverket.

Här är fler företag och organisationer som använder ViaConnect: Nilson Group, Indiska, Jula AB, Glitter MQ Sweden AB, Västtrafik i Göteborg och TELE2.