Varför besöksräkning?

Butik- och köpcentrumägare behöver analysverktyg med tillförlitliga data för att kunna fatta välgrundade beslut som ökar både försäljning och lönsamhet.

Blurred people in motion in a pedestrian street

Här behöver ni våra tjänster

Med 17 277 installerade system i 50 länder har vi många kunder i följande sektorer

Köpcentrum

Kunskapen om antalet besökare förbättrar underlaget för hyresförhandlingar och möjligheten till kostnadsreduceringar.

Läs mer om Besöksräkning för köpcentrum

Butikskedjor

Jämför antal besökare mellan butiker enkelt och överskådligt, oavsett geografisk placering. Mät konvertering och andra nyckeltal för att bättre förstå era kunders beteende.

Läs mer
Offentlig miljö

Offentlig miljö

Visa att aktiviteter når ut till allmänheten och underlätta trafikplanering, bemanning och lokalutnyttjanden.

Så här fungerar det

Sensor

Sensorer

Våra sensorer placeras i entrémiljön och registrerar antal passager.

VIAMETRICS erbjuder ett brett sortiment av sensorer till våra kunder. Kundens behov och de och installationsmiljön styr val av sensor.

VIAMETRICS erbjuder ett brett sortiment av sensorer till våra kunder. Kundens behov och de och installationsmiljön styr val av sensor.

Värmesensorer

Sensorn detekterar människor baserat på värmen de avger och fungerar lika bra oavsett ljusförhållanden. Räkningsytan är ungefär lika bred som installationshöjden. Modeller för utomhusbruk finns.

Stereoskopiska sensorer

Vi använder oss av ett flertal olika sensorer med stereoskopisk 3D-teknik, konstruerade för olika höjder och räkningsytor. Dessa kan inte användas i mörker. Tekniken gör det möjligt att filtrera människor baserat på höjd, rapportera hur länge de befinner sig på en viss plats samt generera värmekartor. En mer intelligent plattform än värmesensorerna innebär en mer långsiktig lösning och möjliggör att fler tjänster kan tillkomma i framtiden. Modeller för utomhusbruk finns.

Kommunikationsenhet

Kommunikationsenhet

Den besöksdata sensorerna samlar in skickas vidare till vår kommunikationsenhet som alltid är en del av installationen. Enheten agerar som en router och skickar vidare informationen till vår molnlösning.

Enheterna använder mobilnätet för inrapportering och är inte beroende av kundens nätverk. Detta möjliggör enkla och snabba installationer oavsett geografisk plats. All data finns tillgänglig online när ni behöver den.

Vi erbjuder två olika kommunikationsenheter: CU och SCU. Kravet på lösning styrs av valet av kommunikationsenhet.

Molnlösning

Molnlösning

Den besöksdata som rapporteras in från våra installationer runt om i världen lagras säkert i vår molnlösning och finns tillgänglig för våra kunder direkt. Systemet balanseras automatiskt vid hård belastning och säkerhetskopior görs dagligen.

Våra kunder är därför försäkrade om att deras data alltid finns tillgänglig.

Analysverktyg (ViaWeb)

Som kund hos VIAMETRICS får ni automatiskt tillgång till vårt analysverktyg ViaWeb. Här kan ni presentera er besöksstatistik på alla möjliga vis. Genom ett enkelt och intuitivt gränssnitt kan ni arrangera och presentera er data precis hur ni vill. Det går även att aktivera tilläggstjänster som gör verktyget mer kraftfullt.

Läs mer om ViaWeb

Dataexport (ViaConnect)

Vill ni integrera besöksstatistiken i ert befintliga affärssystem är detta möjligt genom vår tjänst för dataexport; ViaConnect.

ViaConnect är en plattform som kan kopplas till en rad affärssystem. Vi kan anpassa leveransen helt efter er organisations krav. När integrationen är genomförd kan antal besökare analyseras tillsammans med andra nyckeltal såsom t.ex. försäljning, lagersaldo och antal kvitton direkt i ert affärssystem.

Läs mer om ViaConnect