Besöksräkning gör det enklare att jämföra butiker

Vilka butiker når bäst resultat? Varför gör de det? Var ger marknadsföringsåtgärder högst avkastning? Vilka trender kan du se?

Vårt analysverktyg ViaWeb ger svaren på alla frågorna ovan. Du kan enkelt jämföra butiker med varandra och se förändringar över tid, oavsett var butikerna är belägna.

Högre konverteringsgrad ökar lönsamheten

Du kan utvinna värdefull information genom att hitta de butiker som når bäst resultat, och analysera dem i detalj. Genom att analysera hur olika åtgärder, kampanjer och pilotprojekt påverkar antalet besökare och sedan korrelera analysresultatet med antalet slutförda försäljningar synliggör du nya sätt att öka konverteringsgraden.

Att konvertera besökare till kunder är centralt för lönsamheten – oavsett bransch. Vår tilläggstjänst ViaWeb KPI möjliggör analys av konverteringsgrad och alla andra nyckeltal.

Vi kan enkelt anpassa våra lösningar till kundens behov och förutsättningar.  Tekniken är skalbar och kan enkelt anslutas till ert nätverk om ni önskar det.

Läs mer om konverteringsgrad och ViaWeb KPI

Varför räkna besökare?

  • För att se hur många besökare som konverteras till kunder
  • För att underlätta uppföljning av kampanjer och marknadsföringsinsatser
  • För att se butikers resultatförändringar över tid och jämföra butiker med varandra
  • För att öka trafik, konverteringsgrad och transaktionsvolym
  • För att skilja mellan barn från vuxna
  • För att underlätta rekrytering och personalplanering

Rekommenderade tjänster för detaljhandelskedjor

ViaWeb

ViaWeb

ViaWeb KPI

ViaWeb KPI

ViaWeb Zone

ViaWeb Zone

ViaCnnect

ViaConnect