2020-12-07

Vi är stolta över att Skandia Fastigheter väljer att arbeta med besökstalen i realtid.

Våra besökare ska känna sig trygga när de besöker våra köpcentrum. Därför räknar vi våra besökare i realtid berättar David Schongin, senior rådgivare hos Skandia Fastigheter AB. Tack vare besöksräkning i realtid har de koll på hur många personer som befinner sig i köpcentrumet och kan aktivt arbeta med att förhindra trängsel och att smitta sprids.

I samband med att pandemin kom började Skandia Fastigheter dra fördel av att analysera historisk besöksstatistik. Via sina hemsidor informerar de hur fördelningen av besökarna ser ut olika tider och veckodagar, på så sätt kan besökarna planera sina besök på bästa sätt.

ViaMoment som vår realtidstjänst heter visar beläggningsgraden i realtid, när besökstalen når de gränsvärden som är satta larmas personal och får möjlighet att hantera den uppkomna situationen. Med hjälp av ViaMoment får Skandia Fastigheter optimala förutsättningar att ta hand om sina besökare och på så sätt undvika trängsel.