Besöksdata som verkligen gör skillnad.

VIAMETRICS är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag. Vi tillhandahåller information som kan ge företag och organisationer viktig kunskap om besökares och kunders rörelser och beteende. Våra mätvärden och analysverktyg genererar beslut som leder till kostnadsminskningar, ökad effektivitet och åtgärder för bättre lönsamhet.

VIAMETRICS – en global leverantör

Vi installerade vårt första system 1994 – idag finns våra system i ett 50-tal länder. Det antal besökare vi räknar under ett år är större än antalet människor i hela världen. VIAMETRICS är en av världens ledande leverantörer av besöksräknarsystem. Vi hjälper våra kunder såväl på deras hemmamarknad som när de ska expandera internationellt.

Stabila och framtidssäkra lösningar

Våra installationer är uppbyggda av stabila system, med säker kommunikation med vår molnlösning. VIAMETRICS utvecklar all programvara i egen regi. Det gör oss effektiva och innebär att våra lösningar kommer att hålla jämna steg med utvecklingen i din bransch.

En partner att lita på

Om våra installationer slutar fungera eller om besöksantalen avviker från rimliga värden, får vi omedelbart veta det och kan lösa problemen.

Säkra siffror – säker styrning

Med djupgående kunskap om besökarbeteenden upptäcker du lättare både starka sidor att utnyttja och svaga punkter att styra bort från, eller eliminera helt. VIAMETRICS räknar besökarna – du räknar med ökad lönsamhet.

Därför är VIAMETRICS rätt val

  • Mer än 25 års erfarenhet av besöksräkning och analys av besöksdata
  • En mängd olika sensorer – 3D-sensorer och värmesensorer – noga utvalda för varje installation
  • Inget nätverk krävs
  • Insamlade data lagras säkert i molnet och är åtkomliga när som helst, var du än befinner dig
  • Fokus på noggrannhet, pålitlig leverans och beslutsvärdiga data
  • Du kan analysera insamlade data i ditt eget BI-system eller i vårt analysverktyg ViaWeb
  • Vi är totalentreprenör och tar hand om installation, drift, utveckling och support
  • Vi installerar och utför service i hela världen, med certifierad personal
  • Du kan köpa eller hyra vår utrustning – välj själv