People outside a railway station

Bättre beslutsunderlag med pålitlig besöksräkning

I offentlig miljö, såsom museum och bibliotek, är behovet stort av att räkna besökare. Du får reda på vilka dagar som hade flest besökare; hur många de var och när de kom. Vill du veta när maxgränsen för antal besökare är nådd? Eller urskilja barn från vuxna?

Allt detta och mer är möjligt med vårt analysverktyg ViaWeb.

Analysera besöksflöden för gator och torg

Utmana konkurrensen från handelsområden utanför staden genom att räknare besökare på populära shoppinggator. Få pålitliga data för beslut inom stadsplanering, ombyggnation och aktiviteter som strävar åt att främja stadskärnor.

Använd statistiken för att justera övervakning, renhållning och tidtabeller för kollektivtrafik.

Varför besöksräkning?

  • Optimala förutsättningar för hyresförhandlingar
  • Utvärdera vilka aktiviteter som har störst genomslagskraft
  • Optimera uppvärmning och ventilation
  • Rätt förutsättningar för trafikplanering
  • Underlätta personalplanering
  • Bättre beslutsunderlag för att främja stadskärnor
  • Kunskap om besöksflödet under dagen

Rekommenderade tjänster för offentlig miljö

ViaWeb

ViaWeb

ViaWeb Zone

ViaWeb Zone