2018-11-28

Pressmeddelande 2018-11-28

Färre konsumenter besökte köpcentrum under Black Friday jämfört med förra året. Besöksvolymerna minskade med nära 3 procent. Tappet var ganska jämnt fördelat över hela Sverige, men något högre i storstäderna. Samtidigt rapporterar International Council of Shopping Centers om en ökning av antalet besökare i amerikanska köpcentrum med nära 5 procent.

I den tredje utgåvan av rapporten Benchmark Index (BIX), framtagen av HUI Research och Viametrics, har fördelningen av besöksflöden i köpcentrum under årets månader, veckodagar och högtider analyserats. En särskild analys har tagits fram avseende Black Friday och julhandeln. När årets Black Friday summeras står det klart att konsumenterna valde bort köpcentrumen till förmån för andra försäljningskanaler. Besöken i köpcentrum minskade med 3 procent jämfört med under Black Friday 2017.

Enligt PostNord handlade svenskarna för 6,7 miljarder kronor under Black Friday. Detta var 1,4 miljarder mer än i fjol, vilket motsvarar en ökning om 27 procent. Parallellt med detta ökade paketvolymerna i PostNords terminaler med 25 procent jämfört med året innan. I och med detta står det klart att mycket av tillväxten skedde på nätet och inte i den fysiska handeln.

– Trots att besöksflödena backade i år är Black Friday fortfarande en av årets mest intensiva dagar och besöksflödena var mer än 50 procent högre än under en vanlig fredag, säger Patrik Elfwing, vd Viametrics.

Samtidigt som besöksflödena i svenska köpcentrum viker något kan branschorganisationen International Council of Shopping Centers konstatera ökningar i amerikanska köpcentrum om nära 5 procent jämfört med under föregående års Black Friday. Många amerikaner reser under Thanksgiving-helgen, vilket gynnar handeln och inte minst köpcentrumen.
Nu återstår julhandeln och besöksflödena i köpcentrumen ökar då i takt med att julen närmar sig. I år infaller julafton på en måndag istället för på en söndag som i fjol, vilket sannolikt innebär extra mycket folk och långa köer i butikerna under den sista adventshelgen.

– Att julafton infaller på en måndag innebär på sätt och vis en extra försäljningsdag för handeln jämfört med förra året. Denna extra dag gynnar nästan uteslutande butikshandeln då få e-handelsaktörer kan garantera leveranser så nära inpå jul, säger Tobias Rönnberg analytiker på HUI.

Definitioner
Black Friday – fenomenet Black Friday kommer ursprungligen från USA och inträffar den fjärde fredagen i november, dagen efter den amerikanska högtiden Thanksgiving. Närmare bestämt härstammar Black Friday från 1960-talets Philadelphia. Begreppet spreds därifrån vidare till andra delar av USA och senare internationellt. Många amerikaner reser för att fira Thanksgiving med familj, släkt och vänner, vilket innebär att de är lediga dagen efter och därmed kan ägna sig åt shopping. Det ökade flödet av människor och det kaos som orsakades i Philadelphia under denna helg var det som låg bakom begreppet Black Friday och myntades av polisen i Philadelphia för 60 år sen.

Köpcentrum definieras som handelsplatser med minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Köpcentrum kännetecknas av att de oftast är inglasade och att kunderna inte behöver gå utomhus för att ta sig mellan butikerna. Exempel på köpcentrum är Mall of Scandinavia och Emporia.

Handelsområden definieras som samlad volymhandel om minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Det som skiljer handelsområden från köpcentrum är att butikerna ofta är separerade från varandra och att kunderna måste transportera sig utomhus mellan butikerna. Exempel på handelsområden är Kungens Kurva och Backaplan.

Mer information om BIX och kontakt:
I Benchmark Index-rapporten kombineras Viametrics validerade, anonymiserade och aggregerade besöksstatistik med HUIs djupa branschinsikter, höga analytiska kompetens och kompletterande information, inte minst inom försäljning. Detta gör den månatliga Benchmark Index rapporten (BIX-rapporten) till en unik och relevant källa för faktabaserade beslutsunderlag.

I den tredje utgåvan av BIX har fördelningen av besöksflöden i köpcentrum under årets månader, veckodagar och högtider analyserats. Rapporten innehåller även en utvidgad temadel om julhandeln och Black Friday.

Mer information om BIX finns här.

Patrik Elfwing, vd Viametrics, 070-365 10 65, patrik.elfwing@viametrics.com
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research, 073-976 12 09, tobias.ronnberg@hui.se

Om Viametrics
Viametrics är marknadsledaren inom besöksräkning och publicerar varje månad anonymiserad och aggregerad statistik över besöksutvecklingen i Sveriges köpcentrum. Vi är en av världens ledande leverantörer av besöksräkningssystem i butiker och köpcentrum. Vi finns idag i 50 länder runt om i världen och räknar miljarder besökare varje år. Besöksstatistiken visar trender och tendenser som utgör kvalificerade beslutsunderlag för såväl daglig drift som strategiska beslut. De flesta av våra kunder återfinns bland butikskedjor, köpcentrum och i offentliga miljöer. Mer information om Viametrics finns här.

Om HUI
Vi älskar att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. I 50 år har vi på HUI hjälpt våra kunder att förstå omvärlden, agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av väl underbyggd kunskap. Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag. HUI är din samarbetspartner på vägen till nya affärer, vi tar fram underlag så att du kan fatta rätt beslut, processleder din förändring, utmanar dig i workshops och inspirerar dig med föredrag. Mer information om HUI finns här.