Besöksräkning– för minsta butik till största arena och flygplats

Att få tillförlitlig, jämförbar statistik över besökare, gäster, medborgare, kunder eller publik öppnar nya möjligheter. Besöksstatistiken visar trender och tendenser som utgör kvalificerade beslutsunderlag för såväl daglig drift som strategiska beslut. De flesta av Viametrics kunder återfinns idag bland butikskedjor, köpcentrum, offentliga miljöer 
samt gator och torg.
 
kundräknare butik

Hårdvara, installation, mjukvara och alltid fast pris

Besöksräknarsystem från Viametrics består alltid av hårdvara, installation och mjukvara. Med hårdvara menar vi sensorer samt kommunikationsenheten. Installation utförs alltid av utbildad och erfaren personal. Mjukvaran är det sätt du önskar få statistiken på, antingen via vårt egenutvecklade analysverktyg ViaWeb eller genom integration med ert befintliga affärssystem genom ViaConnect.

Vi lämnar alltid ett fast pris där allt ingår. Sedan betalar du ett månadsabonnemang baserat på antal mätenheter och vilka övriga tjänster du önskar.

analysverktyg för besöksstatistik
 

Vi räknar miljarder besökare i 50 länder

Viametrics är en av världens ledande leverantörer av besöksräkningssystem. Idag har vi mätutrustning placerade i butiker i 50 länder runt om i världen. Våra kunder är expansiva så snart blir det fler.