2009-04-09

Diligentia är sedan länge kund hos Viametrics och när södra Sveriges bästa köpcenter – Väla Centrum med 101 butiker, sex restauranger och 3 kaféer – skulle förbättra kollen på besöksmönster och göra så kallade riktningsmätningar var valet av leverantör enkelt. Väla Centrum planerar dessutom för en utbyggnad av ytterligare 22 000 kvm till de 47 000 kvm som redan finns på plats. Vi får kanske anledning att återkomma till Väla igen!