2015-08-17

Ceder Capital har denna dag förvärvat majoriteten i Viametrics AB (”Bolaget”) från Peter Skoglund. Målet är att tillsammans med ledningen arbeta för fortsatt expansion både i Norden och internationellt. Samarbetet ger Viametrics ökade resurser både finansiellt och operativt för att fortsätta utveckla sitt erbjudande och därigenom skapa ökad kundnytta.

Viametrics grundades år 1994 och utvecklade då den första besöksräknaren i Sverige. Idag finns man i 50 länder och är en av världens fem största aktörer inom området. Produkt och tjänsterbjudandet har utvecklats till att omfatta analys om kundernas beteende, vilket säljs till detaljhandelskedjor, köpcenter och fastighetsbolag. Bolaget förvärvades av Peter Skoglund för knappt tio år sedan och han har sedan dess drivit det med lönsam tillväxt. Bolaget har en omsättning på ungefär 60 miljoner kronor. Peter Skoglund kommer kvarstå som VD under det närmaste året.

Peter Skoglund, f.d huvudägare i Viametrics, kommenterar ”Jag är entusiastisk över att vi i ledningen tillsammans med Ceder Capital kan fortsätta att utveckla Viametrics och att ta bolaget till nästa nivå. Vi har redan idag flera världsledande kunder och jag bedömer att vi kan öka vår tillväxttakt internationellt. Tillsammans med vår nya ägare så kan vi skapa nya möjligheter för medarbetare, kunder och samarbetspartners.”

David Holm Ovrén, grundare av Ceder Capital, kommenterar ”Detaljhandeln och köpcentrum har ett ökande behov av att mäta besöksstatistik med hög kvalitet och att aktivt agera på denna för att höja sin lönsamhet. Bolaget har en stark position i detta segment och flera nya erbjudanden på väg ut i marknaden som vi bedömer att det finns stor potential för. Vi ser fram emot att jobba med ledningen och fortsätta utveckla Viametrics.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Skoglund, f.d. huvudägare och verkställande direktör i Viametrics AB, 0703 98 77 20
David Holm Ovrén, founding partner Ceder Capital, 0761 09 94 77

Om Viametrics
Viametrics är ett svenskt snabbväxande teknik- och kunskapsföretag med huvudkontor i Sävedalen, Göteborg. Vi förser företag och organisationer med information som ger dem fördjupad kunskap om sina kunders beteenden. Vårt användarvänliga analysverktyg genererar beslutsunderlag som leder till kostnadsbesparingar, effektiviseringar och lönsamhetshöjande åtgärder. Redan 1994 utvecklade Viametrics den första besöksräknaren och när svenska detaljhandelsföretag blev expanderande stjärnor på den internationella scenen, följde vi med och installerade utrustning i stad efter stad, land efter land. Under ett år räknar vi fler besökare än hela jordens befolkning. Mer information finns på www.viametrics.com.

Om Ceder Capital
CCP Investment AB (”Ceder Capital”) är ett tillväxtorienterat svenskt investeringsbolag som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag med positivt kassaflöde. Typiskt sett har bolagen en utvecklingspotential där Ceder Capital tillsammans med sina industriella rådgivare aktivt kan bidra till att stärka bolagen och samtidigt öka tillväxttakten. Branscher där det finns konsolideringsmöjligheter finner vi ett starkt intresse för. Ceder Capital investerar både som majoritets- och minoritetsägare och gärna i partnerskap med befintliga ägare, ledning och övriga medarbetare. Mer information finns på www.cedercapital.se.