2010-03-17

Cervera är Sveriges största butikskedja när det kommer till produkter för kök och matplats. Efter förvärvet av Dukabutikerna och NK Glas, Porslin & Kök sommaren 2009 har kedjan idag ungefär 70 butiker i Sverige. Viametrics har installerat besöksräknarsystem i så gott som samtliga dessa butiker.

– Med hjälp av Viametrics kan vi följa konverteringsgraden i butikerna och få fram analysunderlag som är mycket viktiga för oss, säger Carl Aschan, Business Controller på Cervera.

I och med uppköpet av Duka pågår under 2010 ett arbete med att installera ett gemensamt butiksdatasystem i samtliga butiker. Men redan idag kan man med hjälp av Viametrics Entrance hålla koll på strömningarna i alla butikerna.

– Att kunna följa konverteringsgraden i butikerna är mycket viktigt för oss. Carl Aschan, Cervera