2011-04-20

Viametrics har nu genomfört runt 4.000 installationer och räknar uppåt fem miljoner människor varje dag. Omsättningen har ökat och fler jobbar i företaget. Företagets besöksräknare finns till och med i butiker på 5th Aveny i New York och Champs-Élysées i Paris. Men mest glad är VD Peter Skoglund att kunna erbjuda både små butiker, stora kedjor och inte minst köpcentra ett enkelt system med ett verktyg för analys.

» Peter Skoglund, VD för Viametrics, hur gick det för företaget förra året?
– Det var ett av våra bästa år någonsin. Vi hade ungefär 30 mkr i omsättning och 16 personer som arbetar i företaget. Året överträffade till och med mina högt ställda förväntningar.

» Vad är du särskilt glad över?
– Det är en hel del. Till exempel att vi har tagit fram ett helt nytt kommunikationskort för GSM. Det gör att vi till en mycket lägre kostnad kan skicka besöksräknardata internationellt.

» Och mer…?
– Vi har expanderat och förstärkt vår verksamhet utomlands. Vi har följt två större internationella kunder ut i Europa. Vi har installerat våra system i t.ex. Ryssland, Turkiet och i USA och Kanada. Idag kommer en fjärdel av vår omsättning från utländska installationer.

» Men det finns också egna direkta verksamheter i en rad länder. Eller hur?
– Det stämmer. Vi har ett distributionsnätverk i Finland och Danmark. Vi har ett intressebolag i Polen och i Norge säljer vi själva.

» Viametrics finns utomlands, säger du lite stolt. Kan du ge konkreta exempel?
– Några lite mer spektakulära exempel är att vi finns i butiker på 5th Aveny och Broadway i New York och på paradgatan Champs-Élysées i Paris. Så nu räknar vi också amerikaner och fransmän!

» Förutom det GSM-baserade kommunikations­kortet, har ni tagit fram andra egna produkter?
– Då vill jag särskilt nämna vår tjänst ViaPerformance. Det är ett erbjudande till våra kunder att utbilda sin personal i hur man kan använda våra mätdata på mer sofistikerade och avancerade sätt. Våra mätvärden kan brytas ner och analyseras och ge möjlighet till en ökad kundkännedom och som en följd av det ett mer kundtillvänt arbetssätt och lönsamhet. Inte minst butikskedjor har stor nytta av den tjänsten.

» Företaget har vuxit även personellt. Inom vilka områden?
– Vi har anställt fler på vår supportavdelning så vi kan ge våra kunder en mer direkt och snabb service. Vi har också utvecklat vår datahantering och har nu större och bredare kompetens. Vårt motto att ge våra kunder rätt data i rätt tid kan vi infria både genom support och rent tekniskt.

» Vi kan se många stora butikskedjor och köpcentra som Viametrics kunder. Är det den viktigaste kundgruppen?
– De är mycket viktiga förstås. Men lika viktiga är de små och medelstora kunderna. De stora kunderna integrerar ofta våra system med sina egna och gör sina egna analyser. Men våra system är också anpassade för mindre kunder eftersom de är enkla att använda och har ett färdigt webbaserat verktyg för analys. Vi ska inte glömma den tredje gruppen kunder, nämligen officiella institutioner som bibliotek, turistbyråer och kulturhus. Här vill man förutom att följa besöksströmmarna också kunna visa att man ger valuta för skattepengarna.

» Hur många människor räknar ni om dagen?
– Vi har installerat våra system i ett 50-tal kedjor. Under 2010 uppnådde vi runt 4.000 installationer. I genomsnitt räknar vi 4-5 miljoner personer om dagen i våra system. Toppen nådde vi under julen 2010 då vi räknade in tio miljoner besökare om dagen.

» Vilket är det viktigaste konkurrensmedlet i besöksräknarbranschen?
– Det är mjukvaran kring systemen. Om man kan leverera riktiga data i rätt tid och ha en effektiv support då kan man ta ledningen.

» Ser du nya användningsområden för besöksräknarsystem?
– Vi har ständigt ögonen öppna för nya områden, men många är inte mogna att investera i ännu. Ett område som jag dock tror kan bli intressant inom en snar framtid är stadskärnor och större torg där man vill se folkströmmarna för att kunna planera bättre.

» Vart är Viametrics på väg framöver?
– Mer av det som redan görs men också en fortsatt expansion i Europa både i egen regi och tillsammans med stora kunder. Det blir helt säkert fler kunder inom det offentliga t ex bibliotek och turistcentra. Vi kommer också att lansera nya produkter på mjukvarusidan.