2011-04-18

Viametrics utställningsmonter på Easy Fairs mässa Butiksleverantör 2011 i Kista den 12-13 april var liksom förra året en elegant renodlad gavelmonter som toppades av fyra män i Viametricsröda byxor och svarta t-shirts med starka argument för sin sak. Huvudbudskapet handlade om varför man ska räkna sina besökare. Svaret som de rödbyxade herrarna gav var entydigt: Lönsamhet. – Man kan tjäna pengar på att räkna besökare. Man vet när de kommer, hur många de är och hur en marknadsföringskampanj slår. Det är några enkla fakta för att arbeta kundsmart och som kan leda till en betydligt högre lönsamhet, sa Peter Skoglund, VD för Viametrics.

Man gissar alltid fel på hur många besökare man haft under en dag
Hur svårt kan det vara egentligen att hålla reda på hur många det kommer in i en butik under en dag? – Frågar man en vanlig butiksanställd så vet dom i regel ganska väl hur många det har varit, sa Peter Skoglund.- Problemet är bara att det alltid är fel! För att bevisa hur svårt det är att räkna besökare stod tre glasskålar i Viametrics monter fyllda med flörtkulor i olika färger och storlekar och det var det som drog allra bäst i montern. Vid bordet med de tre skålarna räknade och gissade 162 av monterbesökarna samtidigt som de skrev ner sina motiveringar.

Vinnare i montertävlingen blev Katarina Klang Tasevski
Det rätta svaret var 1.275 flörtkulor. Spännvidden var dock stor från en gissning på 250 till en på 10.000 kulor! Men de flesta låg mellan 400 och 4.000 kulor. Vinnare blev Katarina Klang Tasevski från inredningsföretaget Lundbergs Produkter i Nyköping som vann en alldeles ny iPad.

Lönsamhet i ordets rätta betydelse
En av Viametricsherrarna var Johannes Anderklint. På ryggen hade han texten; Varför ska du räkna dina besökare? Fråga mig! Och svaret han gav var; – För att kunna fatta bra beslut krävs mer än känsla. Man tror att man har kontroll på kundströmmarna, men så är det inte. Vårt trådlösa system gör det enkelt att installera. Det bygger på en digital plattform och en programvara som vi hela tiden utvecklar. Till det kommer datasäkerhet. Det är de viktigaste orsakerna till att man efterfrågar våra tjänster, det är lönsamhet i ordets rätta betydelse.

Tät information och hög träffsäkerhet
– Vi ger våra kunder kunskap, riktig påtaglig kunskap. Vi levererar kvalitetssäkrade siffror som är ett beslutsunderlag till butikskedjor och köpcentra. Men idag också till offentliga institutioner som kulturhus, bibliotek, turistbyråer och museer. Vi är flexibla i våra installationer med mycket hög träffsäkerhet. Man får tät information och kan logga in sig själv och är alltså inte beroende av andra. Redan första dagens förmiddag fick vi besök av tre av våra riktigt stora kunder, nämligen MQ, Lindex och mobiloperatören Tre, säger Niklas Andersson, kundansvarig hos Viametrics.

Bättre bemanning kan öka försäljningen
Tomas Melin ansvarar för Viametrics installatörer och kundsupport. Han var helt övertygad om affärsidéns styrka. – Varje butik bör ha en besöksräknare, inte minst för personalplaneringen. Att anpassa bemanningen till när kunderna kommer slår rakt på lönsamheten. Det är inte bara för att minska omkostnaderna. När det kommer fler kunder och man har fler medarbetare i butiken kan man dessutom öka försäljningen rejält.

Över 4.000 besökare i montern
Den stilrena montern i svart och rött var designad av Holviks reklambyrå i Borås. En av nyheterna var en QR-kod på en av monterväggarna. Genom att skanna av koden med mobiltelefonen kom man direkt till Viametrics hemsida. Flera av besökarna prövade också på det. Och hur många besökare som montern fick under de två dagarna vet naturligtvis ett besöksräknarföretag som Viametrics. Det var 4095 besökare under mässans två dagar, fördelat på 2305 besökare första dagen och 1790 andra dagen.

Många frågor från besökarna
De flesta av besökarna i montern undrade rent allmänt varför det var bra att räkna besökare. Några kom för att få veta mer då man under första dagens förmiddag hört ett föredrag om vikten att ta reda på hur många besökare man har. Några vill veta om besöksräkning också var intressant för andra än butiker och köpcentra. Flera var nyfikna på hur det rent tekniskt fungerade. Ett av de mer bemärkta museerna i Stockholm ville installera räkning av besökare för att kunna klara bl.a. brandskyddskraven.