2009-05-26

Frölunda Torg är ett av Göteborgs största köpcentrum med över 100 butiker under ett tak och med ytterligare 14 000 kvm butiksyta färdig att ta i bruk i höst. Ungefär 10,5 miljoner människor besöker varje år köpcentrumet och Viametrics har under våren installerat ett nytt besöksräknarsystem för att göra det både enklare och snabbare att följa kundströmningarna i detalj. Diligentia som äger och driver köpcentrumet har goda erfarenheter av Viametrics produkter i systercentrumen Väla och Magnus Stenbock i Helsingborg och valet av räknarsystem var därför enkelt. Anders Strand är biträdande centrumchef på Frölunda Torg och också mycket nöjd med det nya systemet. Han uppskattar dels det personliga bemötandet han fått, men även fördelarna som Viametrics Entrance erbjuder.

“För oss var det mycket viktigt med ett driftssäkert, enkelt och webbaserat besöksräknarsystem, därför valde vi Viametrics Entrance. Att det inte behövdes någon kabeldragning var också värdefullt.”
Anders Strand, Biträdande Centrumchef, Frölunda Torg Köpcentrum