2015-08-27

ViaHappy ger dig t ex möjlighet att fråga dina kunder hur de upplever väntetiderna i kassan, personalens bemötande osv. Besökarna kan enkelt ge feedback genom att trycka på knappar på en pekskärm. Stora tydliga knappar med smilies som visar olika humörsstämningar. Det går enkelt  att lägga in följdfrågor beroende på de svar kunden lämnar.

Läs mer här »