2008-11-27

Stockholm
Östermalms Saluhall är ett enastående byggnadsverk på mer än ett sätt. Idag håller den gamla konstruktionen från 1888 en mycket hög, modern standard ur både miljö- och driftssynpunkt. Men redan när hallen byggdes var den en, för sin tid, mycket avancerad och framstegsvänlig skapelse.

Här har Viametrics installerat ett system med fyra mätpunkter för en säker kartläggning av saluhallens besökare.