2018-11-21

Ny statistik från HUI och Viametrics visar att Black Friday driver upp köpcentrumbesöken med 60 procent jämfört med under en vanlig fredag. Detta motsvarar mer än en halv miljon extra besök på en och samma dag. Trots en hög nätaktivitet bland konsumenterna under shoppingdagen väljer många att besöka den fysiska handeln för att leta fynd.

I den tredje utgåvan av rapporten Benchmark Index (BIX), framtagen av HUI Research och Viametrics, har fördelningen av besöksflöden i köpcentrum under årets månader, veckodagar och högtider analyserats. Besöksflödena i köpcentrumen följer mönstret för detaljhandelns månatliga försäljning, men med vissa undantag. Vårens och försommarens högtider har överlag en negativ effekt på köpcentrumbesöken. Detta beror bland annat på att dessa högtider är matbetonade, vilket istället gynnar handelsområden och stormarknader där en stor andel av inköpen görs.

Det fjärde kvartalet visar på en helt annan utveckling än årets första nio månader. Den stora skillnaden stavas Black Friday och är ett relativt nytt fenomen i Sverige. I Sverige har Black Friday främst fått fäste på nätet och förra året bedömde PostNord att svenskarna handlade för 5,3 miljarder kronor bara under denna dag, vilket var mer än dubbelt så mycket som under en genomsnittlig dag. Effekten för den fysiska handeln har inte varit lika tydlig, men ny statistik framtagen inom ramen för BIX visar att köpcentrumens besöksflöden var 60 procent högre under Black Friday än under en vanlig fredag förra året. I praktiken innebär detta mer än en halv miljon extra köpcentrumbesök under en och samma dag. Försäljningen bedöms, av bland andra Svensk Handel och PostNord, öka även under årets Black Friday, vilket sannolikt skulle innebära ännu större besöksflöden i köpcentrumen än tidigare.

 

Många konsumenter väljer att besöka köpcentrum under Black Friday för att testa och botanisera bland produkter. Sannolikt beror en del av ökningen på att konsumenter valt att handla på nätet, men hämta ut varorna i butik, säger Patrik Elfwing, vd Viametrics.

December är traditionellt sett en mycket stark månad för handeln, köpcentrumen inkluderade, även om Black Friday inneburit en viss konsumtionsförskjutning till november. Besöksflödena i köpcentrumen ökar i takt med att julen närmar sig och de stora topparna inträffar enligt BIX-rapporten under dagarna närmast före jul. Under 2017 var till exempel fredagen den 22 december en besöksmässigt större dag än Black Friday.

Många fick sin lön den 22 december förra året och passade då på att handla julklappar under lunchen eller på vägen hem från jobbet. Köpcentrumen har en stor fördel under de sista dagarna före jul då färre e-handlare kan garantera leveranser innan julafton. Många konsumenter väljer då fysiska butiker i allt större utsträckning för sina sista julklappsinköp, säger Tobias Rönnberg, analytiker HUI.

Definitioner
Black Friday – fenomenet Black Friday kommer ursprungligen från USA och inträffar den fjärde fredagen i november, dagen efter den amerikanska högtiden Thanksgiving. Närmare bestämt härstammar Black Friday från 1960-talets Philadelphia. Begreppet spreds därifrån vidare till andra delar av USA och senare internationellt. Många amerikaner reser för att fira Thanksgiving med familj, släkt och vänner, vilket innebär att de är lediga dagen efter och därmed kan ägna sig åt shopping. Det ökade flödet av människor och det kaos som orsakades i Philadelphia under denna helg var det som låg bakom begreppet Black Friday och myntades av polisen i Philadelphia för 60 år sen.

Köpcentrum definieras som handelsplatser med minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Köpcentrum kännetecknas av att de oftast är inglasade och att kunderna inte behöver gå utomhus för att ta sig mellan butikerna. Exempel på köpcentrum är Mall of Scandinavia och Emporia.

Handelsområden definieras som samlad volymhandel om minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Det som skiljer handelsområden från köpcentrum är att butikerna ofta är separerade från varandra och att kunderna måste transportera sig utomhus mellan butikerna. Exempel på handelsområden är Kungens Kurva och Backaplan.

Mer information om BIX och kontakt:
I Benchmark Index-rapporten kombineras Viametrics validerade, anonymiserade och aggregerade besöksstatistik med HUIs djupa branschinsikter, höga analytiska kompetens och kompletterande information, inte minst inom försäljning. Detta gör den månatliga Benchmark Index rapporten (BIX-rapporten) till en unik och relevant källa för faktabaserade beslutsunderlag.

I den tredje utgåvan av BIX har fördelningen av besöksflöden i köpcentrum under årets månader, veckodagar och högtider analyserats. Rapporten innehåller även en utvidgad temadel om julhandeln och Black Friday.

Mer information om BIX finns här.

Patrik Elfwing, vd Viametrics, 070-365 10 65, patrik.elfwing@viametrics.com
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research, 073-976 12 09, tobias.ronnberg@hui.se

Om Viametrics
Viametrics är marknadsledaren inom besöksräkning och publicerar varje månad anonymiserad och aggregerad statistik över besöksutvecklingen i Sveriges köpcentrum. Vi är en av världens ledande leverantörer av besöksräkningssystem i butiker och köpcentrum. Vi finns idag i 50 länder runt om i världen och räknar miljarder besökare varje år. Besöksstatistiken visar trender och tendenser som utgör kvalificerade beslutsunderlag för såväl daglig drift som strategiska beslut. De flesta av våra kunder återfinns bland butikskedjor, köpcentrum och i offentliga miljöer. Mer information om Viametrics finns här.

Om HUI
Vi älskar att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. I 50 år har vi på HUI hjälpt våra kunder att förstå omvärlden, agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av väl underbyggd kunskap. Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag. HUI är din samarbetspartner på vägen till nya affärer, vi tar fram underlag så att du kan fatta rätt beslut, processleder din förändring, utmanar dig i workshops och inspirerar dig med föredrag. Mer information om HUI finns här.