ViaInsight - Full täckning & analys av butik

När våra kunder vill mäta hela kundresan som underlag för heltäckande butiksanalyser

ViaInsight

Hur fungerar det?

Genom att installera ett större antal 3D sensorer kan följande information presenteras i ViaInsight:

  • Uppehållstiden mäts
  • Fullständig analys av vilken väg besökaren tog, det vill säga kartläggning av hela kundresan
  • Automatiserad ködetektering; mätning av kölängder och kötider
  • Zoner för olika produktkategorier kan skapas

Vad är nyttan med ViaInsight?

Genom att omvandla denna typ av detaljhandelsanalys till kraftfulla verktyg kan produktplacering och bemanning optimeras som minskar risken för att människor lämnar kassalinjen eller självutcheckningen.

ViaInsight Appen

Appen hjälper butikspersonalen att fokusera på att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Här presenteras t ex följande information:

  • Kö till kassa eller kö till självcheckout i princip i realtid (flexibla tröskelvärden för aviseringar – antal kunder som väntar)
  • Hög beläggning i definierade områden i butiken

När de satta tröskelvärdena nås får användarna ett meddelande i mobilappen och kan agera.

Få en kostnadsfri demo