2010-08-17

25 miljoner i omsättning.
Räknar årligen en miljard kunder i 3.000 butiker.
Viametrics tar nu steget in i det tredje nordiska landet med sitt besöksräknarsystem genom ett avtal med den finska återförsäljaren Frivente, som redan är etablerad på marknaden för besöksräknare i Finland. – Vi hoppas på en snabbstart i Finland nu när vi kan leverera en bättre produkt än dem som finns på marknaden idag, säger Viametrics VD Peter Skoglund. Viametrics omsätter ca 25 mkr och har utrustat ca 3.000 butiker med sitt besökräknarsystem. Årligen räknar man en miljard besökare i kundernas butiker. 
– Viametrics har bra produkter och en stark produktutveckling, säger Friventes VD Yngve Friberg.

“Konkurrenskraftiga med enkla tekniska lösningar”
Frivente har en upparbetad kundstock hos detaljhandeln och köpcentra över hela Finland, inte minst i de mindre köpcentra som under senare år har vuxit fram. – Viametrics är ekonomiskt konkurrenskraftig med enkla tekniska lösningar som gör att vi kan ge fler alternativ till våra kunder, säger Yngve Friberg. De viktigaste kunderna i Finland är liksom i Sverige köpcentra och butikskedjor. Redan idag levererar Viametrics till Finland via svenska butikskedjor som Kicks, Elgiganten (finska Gigantti) och Lindex. – Men även i befintliga köpcentra kan vi nu gå in och erbjuda en ny teknik som ersätter äldre teknologi som man idag har, säger Yngve Friberg.

Tre fjärdedelar av omsättningen sker utomlands om fem år
Viametrics är marknadsledande i Sverige och satsar på expansion utomlands. Samarbetet med Frivente är därför ett led i en strategisk plan. Första steget är de nordiska länderna och Baltikum, som man nu uppnått. I Danmark, Estland, Lettland, Litauen och nu Finland har man återförsäljare. I Norge säljer man med en egen organisation. Man har också öppnat dotterbolag i Polen. Idag står den svenska marknaden för två tredjedelar av Viametrics omsättning. – Om fem år har den svenska andelen minskat till 25 % när vi brutit igenom ordentligt i Europa, säger Peter Skoglund.

För ytterligare information:
Peter Skoglund, tel. +46 (0)31-750 40 37
Yngve Friberg, tel. +358 (0)9-819 35590